Video dự thi của các thí sinh tham gia cuộc thi nói tiếng Hàn KLAT online 2019 – khối thí sinh đại học
컨텐츠 바로가기
  • [Video dự thi của các thí sinh tham gia cuộc thi nói tiếng Hàn KLAT online 2019 – khối thí sinh đại học]
04/05/2020 - Video dự thi của các thí sinh tham gia cuộc thi nói tiếng Hàn KLAT online 2019 – khối thí sinh đại học
04/05/2020
01_CHƯỚNG CẮM SÌN - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC - KLAT 2019)
 
 
02_CHÂU DIỄM AN - ĐH HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC - KLAT 2019)
 

 

03_ĐẶNG HOÀNG LINH ĐAN - ĐH VĂN HIẾN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
04_HOÀNG THỊ HẠNH - (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
05_HUỲNH NHƯ PHƯƠNG - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

06_HUỲNH THỊ THANH HUYỀN ĐH SƯ PHẠM TP HCM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

07_HUỲNH THỊ THANH THANH - ĐH SƯ PHẠM TP HCM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

08_LÊ NGỌC MAI HƯƠNG - ĐH HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
09_LÊ MAI NGỌC LAN - ĐH HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
10_LÊ MINH TÂM - ĐH HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

11_LÊ NHẬT THANH - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

12_LÊ THỊ HỒNG THOA - ĐH QUỐC TẾ HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

13_LÊ THỊ NGỌC - ĐH NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

14_LÊ TRẦN NGỌC KHÁNH - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HUẾ (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

15_NGUYỄN ANH THƯ - ĐH HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

16_NGUYỄN HOÀNG NHÂN - ĐH NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=t2A7fWpYovE&list=PLpBmliok1H0afubqdu8vzhZmcq-KW9Xmf&index=16
 
17_NGUYỄN LÊ MỸ HẠNH - ĐH HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

18_NGUYỄN THI HƯỚNG - ĐH NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

19_NGUYỄN THẢO LINH - ĐH NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

20_NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

21_NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO - ĐH THÁI NGUYÊN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

22_NGUYỄN TRẦN ANH THƯ - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

23_PHẠM THỊ HỒNG YẾN - ĐH SƯ PHẠM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

24_PHẠM PHAN THU HÀ - ĐH NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

25_NGUYỄN THỊ LUYẾN - ĐH NGOẠI NGỮ QUỐC GIA HÀ NỘI (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

26_PHẠM THỊ DUNG - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

27_PHẠM THỊ HOÀI NGỌC - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

28_PHẠM THỊ MỸ HẠNH - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

29_PHAN THỊ XUÂN MẬN - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

30_PHAN THỤY NHẬT QUỲNH - ĐH HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

31_THẠCH THỊ PHOLY - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
32_TỐNG NGUYÊN TRÀ GIANG - ĐH SƯ PHẠM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
33_TRẦN HẠ MY - ĐH HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
34_TRẦN HOÀNG DƯƠNG - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
35_TRẦN KHÁNH HÂN - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
36_TRẦN THỊ MỸ DUYÊN - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
37_TRẦN THỊ THANH NGÂN - ĐẠI HỌC VĂN HIẾN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
38_TRỊNH NGUYỄN DIỄM THY - ĐH HUTECH (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
39_TRỊNH THỊ THANH HIỀN - ĐH THÁI NGUYÊN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
40_VŨ HÀ PHƯƠNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
41_VƯƠNG NHẬT VY - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
42_LÂM THỊ CHÚC ĐÀO - ĐH VĂN HIẾN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
43_ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC - ĐH SƯ PHẠM TP HCM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
44_DƯƠNG NGỌC KIỀU NHUNG - ĐH SƯ PHẠM TP HCM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
45_LÊ THI HOÀNG TRANG - ĐH NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
46_MÃ NGỌC SEN - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
47_MAI TẤN TÀI - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
48_NGÔ LÊ THỤY TỐ UYÊN - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
49_NGUYỄN LÊ HÂN - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
50_NGUYỄN LÊ TRÚC LY - ĐH SƯ PHẠM TP HCM (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

 
51_NGUYỄN THỊ HẬU - ĐH VĂN HIẾN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
52_NGUYỄN THỊ NHUNG - ĐH NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
53_SATO MINA - ĐẠI HỌC VĂN HIẾN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
54_TRẦN ANH DUY - ĐH HUTECH (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
55_CHÂU NGỌC BẢO TRÂN - ĐẠI HỌC VĂN HIẾN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
56_NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI - CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
57_NGUYỄN THỊ KIM SOAN - CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
58_NGUYỄN THỊ KIM ÁNH - CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
59_ĐƯỜNG THỊ CÔNG - CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
60_LÊ VŨ KHÁNH ĐOAN - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
61_TRẦN PHI HÙNG - CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
62_NGUYỄN THỊ MỸ THANH - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HUẾ (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
63_LÊ ĐỨC VƯƠNG - ĐH THÁI NGUYÊN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
64_TRỊNH THI KIM ANH - ĐH THÁI NGUYÊN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
65_TRƯƠNG THỊ THU TRANG - CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
66_NGUYỄN THỊ KIM CHI - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
67_TRƯƠNG THỊ THOAN - ĐH NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
68_PHAN NGỌC THIÊN THANH - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
69_TẠ PHƯƠNG ANH - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
70_ĐINH THỊ THU UYÊN - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HUẾ (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 

 

71_NGUYỄN THỊ MỸ DUNG - CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
72_LÊ THỊ KIM PHƯỢNG - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
73_LÊ BẢO ÁI - ĐH KHXH&NV (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
74_LÊ NGUYỄN THÚY NGÂN - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
75_TRẦN THỊ THU NGỌC - ĐH HUFLIT (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
76_LÊ THỊ THU THỦY - ĐẠI HỌC VĂN HIẾN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
77_VÕ THỊ BÍCH NGÂN - ĐH HỒNG BÀNG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
78_VÕ THỊ NGỌC ÁNH - ĐẠI HỌC VĂN LANG (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
79_NGUYỄN THỊ HOÀI - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (KHỐI ĐẠI HỌC – KLAT 2019)
 
 
80_TRẦN THỊ THU NGÂN - ĐH HUFLIT (KHỔI ĐẠI HỌC - KLAT 2019)