Video dự thi của các thí sinh tham gia cuộc thi nói tiếng Hàn KLAT online 2019 – khối thí sinh tự do
컨텐츠 바로가기
  • [Video dự thi của các thí sinh tham gia cuộc thi nói tiếng Hàn KLAT online 2019 – khối thí sinh tự do]
03/04/2020 - Video dự thi của các thí sinh tham gia cuộc thi nói tiếng Hàn KLAT online 2019 – khối thí sinh tự do
03/04/2020
01_NGÔ VIỆT HÀ (KHỐI TS TỰ DO – KLAT 2019)
 
 
02_TÔ HUYỀN MY - ĐH NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG (KHỐI TS TỰ DO – KLAT 2019)
 
 
03_DƯƠNG BẢO NHI (KHỐI TS TỰ DO – KLAT 2019)
 
 
04_LÊ THỊ MỸ HẠNH - TRUNG TÂM SEJONG (KHỐI TS TỰ DO – KLAT 2019)
 
 
05_TRỊNH THỊ LINH - ĐH NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI (KHỐI TS TỰ DO – KLAT 2019)
 
 
06_NGUYỄN THỊ KIM THOA - TT THANH THIẾU NIÊN VIỆT HÀN (KHỐI TS TỰ DO – KLAT 2019)
 
 
7_PHẠM HOÀNG QUÍ - CĐ KINH TẾ TP.HCM (KHỐI TS TỰ DO – KLAT 2019)