THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN KLAT ONLINE 2019
컨텐츠 바로가기
  • [THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN KLAT ONLINE 2019]
18/10/2019 - THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN KLAT ONLINE 2019
18/10/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT

CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN KLAT ONLINE 2019

Klat Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Danh sách thí sinh được vào vòng chung kết sẽ được công bố trên trên trang chủ (www.klat.com.vn) sau 5 giờ chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019 (thứ sáu) sẽ được thay đổi thành ngày 21 tháng 10 năm 2019 (thứ hai)