Thông báo hoãn kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT 5/4/2020
컨텐츠 바로가기
  • [Thông báo hoãn kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT 5/4/2020]
25/03/2020 - Thông báo hoãn kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT 5/4/2020
25/03/2020
Vì diễn biến của dịch Covid-19 và để đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh, nên kỳ thi KLAT dự kiến vào 

ngày 5/4/2020 sẽ hoãn lại. 

Kỳ thi dự kiến sẽ được dời sang ngày 03/05/2020 (chủ nhật).

 

 2020.4.5. KLAT 정기시험 접수/시행 연기 안내.

전세계적인 코로나19 사태로 인하여 2020 4 5 시험의 접수와 시행이 다음 시험일로 연기되었습니다.

다음 시험일인 5 3() 시험의 접수기간에 시험신청을 하시기 바랍니다.

여러분의 협조에 감사드립니다.