Thông báo hoãn kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT 3/5/2020
컨텐츠 바로가기
  • [Thông báo hoãn kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT 3/5/2020]
23/04/2020 - Thông báo hoãn kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT 3/5/2020
23/04/2020

Vì diễn biến của dịch Covid-19 và để đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh, nên kỳ thi KLAT dự kiến vào ngày 3/5/2020 sẽ hoãn lại.

Kỳ thi dự kiến sẽ được dời sang ngày 05/07/2020 (chủ nhật).

 

2020.5.3. KLAT 정기시험 접수/시행 연기 안내.

전세계적인 코로나19 사태로 인하여 2020 5 3 시험의 접수와 시행이 다음 시험일로 연기되었습니다.

다음 시험일인 7 5(시험의 접수기간에 시험신청을 하시기 바랍니다.

여러분의 협조에 감사드립니다.