ĐỀ LUYỆN TẬP SƠ CẤP (CẤP 1- 2)
컨텐츠 바로가기
  • [ĐỀ LUYỆN TẬP SƠ CẤP (CẤP 1- 2)]
08/06/2022 - ĐỀ LUYỆN TẬP SƠ CẤP (CẤP 1- 2)
08/06/2022

Đề luyện tập_Đọc hiểu_Sơ cấp (Cấp 1-2) được đính kèm bên dưới. Xin hãy sử dụng tài liệu này để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Sơ cấp.

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Đề luyện tập_Từ vựng và Ngữ pháp (Cấp 1-2) được đính kèm bên dưới. Xin hãy sử dụng tài liệu này để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Sơ cấp.

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Các tài liệu các cấp được đăng tải tại mục Các đề thi mẫu