컨텐츠 바로가기
  • [ĐỀ ÔN THI KLAT SƠ CẤP (CẤP 1- 2)]
08/06/2022 - ĐỀ ÔN THI KLAT SƠ CẤP (CẤP 1- 2)
08/06/2022
2013yr_Past KLAT_Grade 1_2.pdf  

Đề luyện tập Đọc hiểu (Cấp 1-2) được đính kèm bên dưới. Hãy sử dụng tài liệu này để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Sơ cấp.

TẢI XUỐNG

Đề luyện tập Từ vựng và Ngữ pháp (Cấp 1-2) được đính kèm bên dưới. Hãy sử dụng tài liệu này để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Sơ cấp.

TẢI XUỐNG

Đề luyện tập Nghe - Hiểu (Cấp 1-2) được đính kèm bên dưới. Hãy sử dụng tài liệu này để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Sơ cấp.

TẢI XUỐNG