컨텐츠 바로가기
  • [Những ưu điểm của Klat]
07/05/2018 - Những ưu điểm của Klat
07/05/2018
25.jpg  

Những ưu điểm của Klat

phân loại

KLAT

Bộ phận quản lý

Dưới sự chỉ đạo và quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch

Cơ quan chủ quản

Viện đánh giá năng lực tiếng Hàn tổ chứ pháp nhân (tổ chức phi lợi nhuận)

Sợ cấp phép của chính phủ

• Là kỳ thi tư nhân phi lợi nhuận dành cho đối tượng là người nước ngoài được chính phủ cấp phép duy nhất trong nước (bộ Văn hóa thể thao và du lịch) 

•  Đăng ký tư cách cá nhân bởi Viện phát triển năng lực nghề nghiệp Hàn Quốc thuộc bộ Giáo dục

Nội dung thi

Nội dung liên quan về tiếng hàn trong thực tiễn/ kinh doanh/ sử dụng trong quá trình nhập học đại học và văn hóa Hàn Quốc (Korean culture)

Mục đích thi

• Để kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Hàn

• Để  hiểu về văn hóa Hàn Quốc (làn sống Hàn Quốc) và để nhập học ở trường Đại học

• Một phần nữa là để được cấp visa nhập cảnh vào Hàn Quốc

Địa điểm tổ chức thi ở nước ngoài

40 nơi tổ chức thi ở 11 quốc gia

※ Được thành lập ở bất kỳ đâu và thi bất cứ khi nào nếu có ứng viên ứng thi

   Có khả năng  thi  trong điều kiện khi đi công tác tập thể

Số lần thi

Hàn Quốc: 4 lần

Trung Quốc : 4 lần (Hong Kong: 2 lần)

Việt Nam: 6 lần (tháng 2,5,6,8,10,12)

Nước khác: từ 1 đến 2 lần

Hạn đăng ký và cấp bảng thành tích

• Hạn đăng ký ở nước ngoài trước 3 tuần kể từ ngày thi

• Cấp bảng thành tích ở nước ngoài sau 2 ~3 tuần kể từ ngày thi

Phí thi

Hàn Quốc: 40,000 Won

Trung Quốc: 300 CNY (khoảng 50,000 won)

Việt Nam: 550,000VND(Khoảng 24USD)

Nước khác: USD 20~50

Tiêu chuẩn kỳ thi

(Loại)

 B-KLAT sơ cấp ( dành cho người học từ 150~200 giờ trở xuống)

 KLAT sơ cấp (dành cho người học từ 400 giờ trở xuống)

 KLAT trung cấp  (dành cho người học từ 800 giờ trở xuống)

KLAT cao cấp  ( dành cho người học từ 800 tiếng trở lên)

Điểm mạnh/ điểm yếu

<ưu điểm>:

•  người thi được lựa chọn đa dạng trong 4 hạng mục thi

• Chu kỳ thi nhanh: Cấp bảng thành tích Từ sau khi hết hạn đăng ký thi ở nước ngoài  đến lúc cấp bảng thành tích là  5 ~6 tuần (hết hạn đăng ký thi trước ba tuần kể từ ngày thi)

 • Số lần thi có tính linh động (trong trường hợp cần thiết  thì có thể tổ chức thêm 2 ~4 lần và nơi thi cũng rất thuận tiện.