LỊCH THI KLAT NĂM 2021
컨텐츠 바로가기
  • [LỊCH THI KLAT NĂM 2021]
11/12/2020 - LỊCH THI KLAT NĂM 2021
11/12/2020

<< LỊCH THI KLAT NĂM 2021>>

 

Tháng 

Ngày thi

Thời gian đăng ký

Công bố kết quả

Khu vực thi

1

24/01 (CN)

24/12 (T5) ~ 08/01 (T6)

02/02 (T3)

Nước ngoài

4

18/04 (CN)

19/03 (T6) ~ 02/04 (T6)

28/04 (T4)

Hàn Quốc/ Nước ngoài

7

04/07 (CN)

04/06 (T6) ~ 18/06 (T6)

14/07 (T4)

Hàn Quốc/ Nước ngoài

10

10/10 (CN)

03/09 (T6) ~ 24/09 (T6)

21/10 (T5)

Hàn Quốc/ Nước ngoài

12

12/12 (CN)

12/11 (T6) ~ 26/11(T6)

23/12 (T5)

Nước ngoài

 

※ Lệ phí tại Hàn Quốc: 40,000 won / Lệ phí tại nước ngoài: Theo tiêu chuẩn lệ phí của nước sở tại.

 

※ Ngày thi có thể thay đổi theo tình hình của địa điểm thi tại nước sở tại.

 

<< 2021 KLAT 정기시험 일정 >>

 

시험일

접수기간

성적발표

시행지역

1

1/24(일)

12/24(목) ~ 1/08(금)

2/02(화)

해외

4

4/18(일)

3/19(금) ~ 4/02(금)

4/28(수)

한국/해외

7

7/04(일)

6/04(금) ~ 6/18(금)

7/14(수)

한국/해외

10

10/10(일)

9/03(금) ~ 9/24(금)

10/21(목)

한국/해외

12

12/12(일)

11/12(금) ~ 11/26(금)

12/23(목)

해외

 

※ 한국 수험료: 40,000원 / 해외 수험료: 해외현지 수험료 기준 

 

※ 해외 현지 시험장의 사정에 따라 시험일이 변경될 수 있습니다.