Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 16/06/2019 tại Thành Phố Hồ Chí Minh
컨텐츠 바로가기
  • [Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 16/06/2019 tại Thành Phố Hồ Chí Minh]
15/06/2019 - Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 16/06/2019 tại Thành Phố Hồ Chí Minh
15/06/2019

Viện đánh giá năng lực tiếng Hàn (KETS) thông báo: 

 

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 16/06/2019 sẽ được tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Địa điểm: Trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, 33 Vĩnh Viễn P2, Q10, TP.HCM.

2. Giờ thi: 10h-11h50

3.Phòng thi: A104

 

Các bạn thí sinh lưu ý giờ thi cũng như địa điểm thi đã được thông báo trong phiếu báo danh để tham dự đúng thời gian quy định.