Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 27/10/2019 tại Thành Phố Hồ Chí Minh
컨텐츠 바로가기
  • [Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 27/10/2019 tại Thành Phố Hồ Chí Minh]
27/10/2019 - Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 27/10/2019 tại Thành Phố Hồ Chí Minh
27/10/2019

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN KLAT 27/10/2019

 

Viện đánh giá năng lực tiếng Hàn (KETS) thông báo:

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 27/10/2019 sẽ được tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh như sau: 
1. Địa điểm: Trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, 33 Vĩnh Viễn P2, Q10, TP.HCM.
2. Giờ thi: 10h-12h00
3. Phòng thi: A102

Các bạn thí sinh lưu ý giờ thi cũng như địa điểm thi đã được thông báo trong phiếu báo danh để tham dự đúng thời gian quy định.