Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 08/04/2019
컨텐츠 바로가기
  • [Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 08/04/2019]
06/05/2019 - Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT ngày 08/04/2019
06/05/2019

Ban tổ chức Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT thông báo: 
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn KLAT dự kiến tổ chức ngày 08/04/2019 sẽ được dời lại vào tháng 6/2019.
Thời gian, địa điểm thi cũng như thời gian đăng ký dự thi sẽ được thông báo trong các bản tin sau.