DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN ONLINE 2019
컨텐츠 바로가기
  • [DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN ONLINE 2019]
21/10/2019 - DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN ONLINE 2019
21/10/2019

Cuối cùng các bạn thí sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi tiếng Hàn nói online KLAT 2019 đã lộ diện.
Danh sách gồm 15 bạn: 10 bạn thí sinh khối đại học, 5 bạn thí sinh khối tự do.
15 bạn sẽ chính thức tranh tài trong ngày 3/11 (chủ nhật) tại trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
Các bạn nhớ lập team cổ vũ.
Một lần nữa xin được chúc mừng các thí sinh! 

 

2019 온라인 한국어말하기대회 본선진출자(15명) 명단

<대학부> 1차 예비심사 합격자(본선진출자) : 10명

수험번호

성명

비고

4번

Hoang Thi Hanh

 

11번

 Le Nhat Thanh

 

14번

Le Tran Ngoc Khanh

 

18번

Nguyen Thi Huong

 

31번

Thach Thi Pholy

 

33번

 Tran Ha My

 

35번

 Tran Khanh Han

 

55번

Chau Ngoc Bao Tran

 

58번

 Nguyen Thi Kim Anh

 

64번

Trinh Thi Kim Anh

 

 

<일반부>1차 예비심사 합격자(본선진출자) : 5명

수험번호

성명

비고

2번

 To Huyen My

 

3번

 Duong Bao Nhi

 

4번

Le Thi My Hanh

 

5번

 Trinh Thi Linh

 

6번

 Nguyen Thi Kim Thoa

 

 

 

○ 격려상 수상자(기념품 증정): 10명

수험번호

성명

비고

3번

Dang Hoang Linh Dan

 

25번

Nguyen Thi Luyen

 

29번

Phan Thi Xuan Man

 

34번

Tran Hoang Duong

 

40번

Vu Ha Phuong

 

54번

Tran Anh Duy

 

67번

Truong Thi Thoan

 

71번

Nguyen Thi My Dung

 

77번

Vo Thi Bich Ngan

 

78번

Vo Thi Ngoc Anh

 

 

격려상 수상자는 행사당일 행사장에서 소정의 기념품을 지급할 예정이며, 그 밖의 자세한 사항은 클랏 홈페이지(www.klat.com.vn) 또는 페이스 북(facebook: KLAT VIT NAM) 을 참고하시기 바랍니다.